Sport to moja pasja towarzysząca mi od dziecka. Jako osoba aktywna i pełna energii nie ograniczam się tylko do zajęć na sali gimnastycznej czy boisku szkolnym ze swoimi uczniami. W zimie uprawiam czynnie narciarstwo zjazdowe, w lecie rower, żeglarstwo i pływanie. Judo, crossfit, siłownia, rolki i basen są to zajęcia, które intensywnie kultywuję w tak zwanym międzyczasie.

Jestem aktywnym zawodowo, dyplomowanym nauczycielem wychowania fizycznego od 2003 r.

Od 2002 r. prowadzę indywidualne nauki pływania z dziećmi od 4 r. ż..
Jako zawodnik Judo, w 1998 roku zdobyłem v-ce Mistrzostwo Polski, obecnie trenuję tylko dla przyjemności.
Posiadam zdolności w nawiązywaniu kontaktów z dziećmi oraz mobilizowania ich do wspólnej aktywności fizycznej poprzez zabawę.

Pragnąc rozpowszechniać moja pasję do sportu poza szkołą, postanowiłem organizować obozy i półkolonie sportowe.

I tak to już trwa od 2013r.

MOJE UPRAWNIENIA:


• Absolwent wychowania fizycznego UR
• Instruktor narciarstwa
• Instruktor pływania
• Ratownik wodny
• Instruktor Judo (1 Dan)
• Instruktor koszykówki
• Sędzia Judo
• Sędzia pływania
• Żeglarz jachtowy
• Kierownik i wychowawca w placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży